Komitet naukowy

insp. Adam Frankowski

p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

kom. dr n. med. Renata Zbieć – Piekarska

p.o. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

prof. Mario Thomas Gaboury

Dziekan Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych, Uniwersytet w New Haven

płk. mgr Lubos Kothaj

Dyrektor Instytutu Kryminalistycznego w Pradze

prof. Henry C. Lee

Henry C. Lee Institute of Forensic Science, Uniwersytet w New Haven

dr hab. prof. nadzw. Mieczysław Goc

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego dr hab. prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

prof. Jarosław Moszczyński

Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

dr Jarosław Piątek

Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Marek Pasionek

Zastępca Prokuratora Generalnego

Tadeusz Ryś

Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych

insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka

Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

prof. zw. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski

Kierownik Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Ewa Bulska

Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego