Partnerzy medialni

Opis konferencji

Program konferencji

26 kwietnia 2017 r.

SESJA I
Identyfikacja ofiar katastrof w standardzie DVI

Sesja II
Pokazy oględzin miejsca zdarzenia

Sesja III
Genetyka nowej generacji

27 kwietnia 2017 r.

Sesja IV
Prokurator jako lider zespołu oględzinowego – regulacje prawne w Polsce i na świecie

Sesja V
Omówienie czynności na miejscu zdarzenia (wybrane przykłady katastrof)

Sesja VI
Współdziałanie podmiotów o różnych kompetencjach na miejscu katastrofy

W dniach od 26 do 27 kwietnia 2017 roku odbędzie się piąta edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Miejsce zdarzenia” organizowanej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Konferencja będzie miała miejsce w Gdańsku podczas Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa „EUROPOLTECH”.

Wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi i coraz częstsze występowanie katastrof wymaga od służb bezpieczeństwa państwa zweryfikowania i uaktualnienia wytycznych regulujących pracę techników i biegłych kryminalistyki na miejscu zdarzenia masowego. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Zostaną również przedstawione i omówione podstawowe zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification). Procedury te funkcjonują w przestrzeni prawnej na całym świecie. Ujednolicenie wzorców postępowań jest szczególnie ważne w przypadku zdarzeń, gdzie ofiarami są obywatele różnych państw, a rzetelna i skuteczna identyfikacja ofiar wymaga współpracy i współdziałania służb o różnych kompetencjach. Wiedza oraz doświadczenie zagranicznych ekspertów z zakresu DVI, którzy wezmą udział w Konferencji, mogą zostać wykorzystane do stworzenia polskiej, wyspecjalizowanej grupy identyfikującej ofiary zdarzeń masowych, skupiającej przedstawicieli różnych służb i specjalności.


Europoltech 2017

Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH są najważniejszą w Polsce imprezą targową dedykowaną służbom porządku publicznego i służbom specjalnym. Te wysoce specjalistyczne targi są organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową. Targi EUROPOLTECH ze względu na swój charakter są dostępne jedynie dla profesjonalistów – uczestników konferencji policyjnej, przedstawicieli polskich i zagranicznych służb policyjnych, cywilnych i wojskowych formacji bezpieczeństwa państwa, polityków i urzędników administracji państwowej zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Ostatnią edycję odwiedziło ponad 6300 profesjonalnych zwiedzających.


Partnerzy